Betonex Suwałki 

Fundusze UE

Działanie 1.3

Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, RPOWP 2014-2020
Zakład Produkcyjno-Budowlany „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna z
siedzibą w Brodzie Małym informuje, że zawarł umowę nr UDA-RPPD.01.03.00-20-
0153/17-00 na realizację projektu pn.:
„Produkcja innowacyjnych prefabrykatów betonowych sposobem na wzrost
konkurencyjności i dalszy rozwój działalności Zakładu Produkcyjno-Budowlanego
„BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna”, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa
I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3
Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

 

Opis projektu:

Realizacja projektu związana jest z wdrożeniem przez Zakład
Produkcyjno-Budowlany „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna nowatorskiej
technologii produkcji prefabrykatów betonowych, a w jej następstwie zaoferowaniu
znacząco udoskonalonych wyrobów gotowych w postaci bloczków betonowych oraz
pustaków wentylacyjnych dwu- i trzykomorowych o zmienionych właściwościach fiz. W tym
celu projekt zakłada przeprowadzenie działań inwestycyjnych związanych z zakupem
nowoczesnych maszyn i urządzeń, które zostaną włączone do procesu technologicznego
produkcji innowacyjnych prefabrykatów betonowych, takich jak: recykler do pozostałości
ciekłego betonu, formy do bloczków betonowych oraz pustaków wentylacyjnych dwu- i
trzykomorowych, ładowarka kołowa oraz zautomatyzowana owijarka pionowa do palet.
Inwestycja związana jest bezpośrednio z wdrożeniem przez Wnioskodawcę
zakończonych prac B+R we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w
Suwałkach im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, w wyniku czego na rynek
wprowadzone zostaną innowacyjne prefabrykaty betonowe, tj. bloczki betonowe i pustaki
wentylacyjne dwu- i trzykomorowe o znacząco ulepszonych właściwościach w zakresie
wytrzymałości mechanicznej na ściskanie oraz wyższym stopniu zagęszczenia wyrobu.
Projekt zakłada wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i marketingowej.
 

Beneficjent: Zakład Produkcyjno-Budowlany „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna.
Województwo: podlaskie.
Miejscowość: Bród Mały.
Wartość projektu: 1.382.720,00 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 562.081,30 PLN


kontakt
napisz do nas
jak do nas trafić
zabacz nas na facebooku
oblicz ilość betonu
dokumenty do pobrania

tel. 87 565 03 22
biuro@betonex.eu
bloczki betonowe - 600 800 325
beton towarowy - 600 800 588
technolog - 728 531 782

Zakład Produkcyjno - Budowlany BETONEX Sikorski Sokołowski Sp. j.
Bród Mały 1, 16-402 Suwałki
tel. 87 565 03 22
e-mail: biuro@betonex.eu